Geografia dla szkół ponadpodstawowych

Dla kogo?

Podręcznik Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe z taniaksiazka.pl to najnowsza propozycja wydawnictwa Nowa Era do nauki geografii w szkołach ponadpodstawowych. Książka, napisana przez Tomasza Rachwała, Radosława Uliszaka, Krzysztofa Wiedermanna i Pawła Kroha, adresowana jest przede wszystkim do uczniów liceów ogólnokształcących i techników, którzy nie planują zdawać geografii na maturze (obejmuje jedynie zakres podstawowy). Jest ona zgodna z nową podstawą programową, a jej treść obejmuje przede wszystkim zakres geografii ogólnej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Dlaczego akurat ten podręcznik?

  • ułatwia naukę geografii. Każda lekcja rozpoczynana jest poprzez część ”Na tej lekcji dowiesz się”, która zaznacza najważniejsze treści zawarte w rozdziale, a zakończona jest stosownym podsumowaniem, które ułatwia przyswojenie najważniejszych rzeczy,
  • rozwija umiejętność pracy z mapą. Zawiera bardzo bogaty materiał kartograficzny, który przedstawia zagadnienia dotyczące współczesnego świata i angażuje ucznia,
  • doskonali umiejętności analizy i interpretacji danych statystycznych. Książka zawiera różnorodne wykresy i tabele, które uczeń musi zrozumieć, aby przyswoić niezbędne informacje,
  • daje możliwość szybkiej powtórki niezbędnej wiedzy do zdania sprawdzianu. Na końcu każdej części książki znajduje się rozdział ”Sprawdź, czy potrafisz!”, który pozwala uczniowi szybko zweryfikować jego wiedzę,
  • wyszczególnione są treści dotyczące Polski. Część ”W Polsce” zawiera dane dotyczące tylko naszego kraju, co umożliwia ocenę zachodzących w nim procesów na tle innych państw,
  • pozwala zrozumieć przyczyny i skutki. W widoczny sposób są one wyszczególnione w ocenie każdego zjawiska,
  • jest interesujący. Specjalne części ”Okiem geografa” i ”Czy wiesz, że…” są źródłem ciekawostek, które powodują, że nauka staje się ciekawa.

Nie tylko nauka

Przede wszystkim podręcznik został stworzony w taki sposób, aby dać uczniowi nie tylko możliwość nabycia niezbędnej wiedzy, ale też zaciekawić go tematem i pokazać, że przyswajane rzeczy są przydatne w zrozumieniu współczesnego świata. Książka jest prawdziwym kompendium wiedzy, ale nie w staroświeckim rozumieniu czegoś, co należy przyswoić tylko na czas sprawdzianu, a pokazuje, że przydatność tych informacji sięga daleko poza zaliczenie tego przedmiotu w szkole i potrzebne są, aby harmonijnie funkcjonować w społeczeństwie. Informacje są jedynie wędką, która ma zachęcić uczniów do dalszego odkrywania wybranych i szczególnie interesujących tematów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez diana.grytsku - pl.freepik.com