Geografia dla szkół ponadpodstawowych

Dla kogo?

Podręcznik Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe z taniaksiazka.pl to najnowsza propozycja wydawnictwa Nowa Era do nauki geografii w szkołach ponadpodstawowych. Książka, napisana przez Tomasza Rachwała, Radosława Uliszaka, Krzysztofa Wiedermanna i Pawła Kroha, adresowana jest przede wszystkim do uczniów liceów ogólnokształcących i techników, którzy nie planują zdawać geografii na maturze (obejmuje jedynie zakres podstawowy). Jest ona zgodna z nową podstawą programową, a jej treść obejmuje przede wszystkim zakres geografii ogólnej i geografii społeczno-ekonomicznej.

Dlaczego akurat ten podręcznik?

 • ułatwia naukę geografii. Każda lekcja rozpoczynana jest poprzez część ”Na tej lekcji dowiesz się”, która zaznacza najważniejsze treści zawarte w rozdziale, a zakończona jest stosownym podsumowaniem, które ułatwia przyswojenie najważniejszych rzeczy,
 • rozwija umiejętność pracy z mapą. Zawiera bardzo bogaty materiał kartograficzny, który przedstawia zagadnienia dotyczące współczesnego świata i angażuje ucznia,
 • doskonali umiejętności analizy i interpretacji danych statystycznych. Książka zawiera różnorodne wykresy i tabele, które uczeń musi zrozumieć, aby przyswoić niezbędne informacje,
 • daje możliwość szybkiej powtórki niezbędnej wiedzy do zdania sprawdzianu. Na końcu każdej części książki znajduje się rozdział ”Sprawdź, czy potrafisz!”, który pozwala uczniowi szybko zweryfikować jego wiedzę,
 • wyszczególnione są treści dotyczące Polski. Część ”W Polsce” zawiera dane dotyczące tylko naszego kraju, co umożliwia ocenę zachodzących w nim procesów na tle innych państw,
 • pozwala zrozumieć przyczyny i skutki. W widoczny sposób są one wyszczególnione w ocenie każdego zjawiska,
 • jest interesujący. Specjalne części ”Okiem geografa” i ”Czy wiesz, że…” są źródłem ciekawostek, które powodują, że nauka staje się ciekawa.

Nie tylko nauka

Przede wszystkim podręcznik został stworzony w taki sposób, aby dać uczniowi nie tylko możliwość nabycia niezbędnej wiedzy, ale też zaciekawić go tematem i pokazać, że przyswajane rzeczy są przydatne w zrozumieniu współczesnego świata. Książka jest prawdziwym kompendium wiedzy, ale nie w staroświeckim rozumieniu czegoś, co należy przyswoić tylko na czas sprawdzianu, a pokazuje, że przydatność tych informacji sięga daleko poza zaliczenie tego przedmiotu w szkole i potrzebne są, aby harmonijnie funkcjonować w społeczeństwie. Informacje są jedynie wędką, która ma zachęcić uczniów do dalszego odkrywania wybranych i szczególnie interesujących tematów.

Szkoła zdjęcie utworzone przez diana.grytsku - pl.freepik.com

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe to podręcznik dla klas liceum oraz technikum z zakresu podstawowego. Przygotowany został z myślą o nauce podstawowych pojęć związanych z poznawaniem najbliższego oraz dalszego świat i pojęć z nim związanych. Podręcznik kształci w zakresie podstawowym, powstał więc z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii.

Oblicza geografii 2 – studium przypadków na temat podstawowych pojęć z przedmiotu

“Oblicza geografii 2” to podręcznik, który kształci z podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu. Dzięki łatwej i przyswajalnej wiedzy, nauka przychodzi z łatwością, nawet dal tych, dla których geografia to temat odległy. Podsumowanie każdego rozdziału pozwala utrwalić pojęcia i analizować zdobytą wiedzę.

Bogata szata graficzna i kartograficzna sprawia, że nauka odbywa się nie tylko poprzez pojęcia, ale przede wszystkim poprzez zobrazowanie ich i wskazanie na źródła i przyczyny pewnych istniejących praw i zachowań. Geografia bowiem to nie tylko granice i rozmieszczenie poszczególnych państw, odległości geograficznych oraz innych pojęć, jakie związane są z ukształtowaniem map, ale również podział fizyczny czy budowa płyt, skład atmosfery czy różnice klimatyczne. Podręcznik podejmuje więc wszystkie niezbędne tematy, jednak z pojęciami nie wykraczającymi poza standardowy system kształcenia.

Podręcznik do nauki geografii to źródło analizy i przyczyn różnych zjawisk zachodzących w strukturze oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych. Ocena niektórych zjawisk pozwala na wyrobienie własnego poglądu oraz pozwala na interpretację danych, dzięki mapom, wykresom oraz tabelom.

Rozkład materiałów dydaktycznych

Podręcznik Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe obejmuje tematykę:

 • zmian politycznych na mapie świata z definicją państwa, państwowości, różnic w powierzchni czy podstawowych podziałów
 • osadnictwo na świecie i kryterium jego podziału, charakterystyka osadnictwa wiejskiego oraz miejskiego, różnice oraz funkcje poszczególnych jednostek terytorialnych,
 • gospodarka globalna i czynnik związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym poszczególnych państw oraz grup ludności. Związane z tym pojęcia odnoszą się również do znaczenia poszczególnych gałęzi gospodarki oraz rolnictwa i jego upraw,
 • znaczenie hodowli, gospodarki morskiej oraz leśnictwa dla rozwoju ekonomicznego oraz zachowania równowagi w środowisku,
 • ewolucja przemysłowa i rozwój technologii na świecie jako wskaźnik rozwoju i postępu społecznego na przestrzeni lat,
 • energetyka i komunikacja na świecie,
 • podstawowe pojęcia związane z turystyką światową.
Szkoła zdjęcie utworzone przez diana.grytsku - pl.freepik.com