Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe to podręcznik dla klas liceum oraz technikum z zakresu podstawowego. Przygotowany został z myślą o nauce podstawowych pojęć związanych z poznawaniem najbliższego oraz dalszego świat i pojęć z nim związanych. Podręcznik kształci w zakresie podstawowym, powstał więc z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii.

Oblicza geografii 2 – studium przypadków na temat podstawowych pojęć z przedmiotu

“Oblicza geografii 2” to podręcznik, który kształci z podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu. Dzięki łatwej i przyswajalnej wiedzy, nauka przychodzi z łatwością, nawet dal tych, dla których geografia to temat odległy. Podsumowanie każdego rozdziału pozwala utrwalić pojęcia i analizować zdobytą wiedzę.

Bogata szata graficzna i kartograficzna sprawia, że nauka odbywa się nie tylko poprzez pojęcia, ale przede wszystkim poprzez zobrazowanie ich i wskazanie na źródła i przyczyny pewnych istniejących praw i zachowań. Geografia bowiem to nie tylko granice i rozmieszczenie poszczególnych państw, odległości geograficznych oraz innych pojęć, jakie związane są z ukształtowaniem map, ale również podział fizyczny czy budowa płyt, skład atmosfery czy różnice klimatyczne. Podręcznik podejmuje więc wszystkie niezbędne tematy, jednak z pojęciami nie wykraczającymi poza standardowy system kształcenia.

Podręcznik do nauki geografii to źródło analizy i przyczyn różnych zjawisk zachodzących w strukturze oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych. Ocena niektórych zjawisk pozwala na wyrobienie własnego poglądu oraz pozwala na interpretację danych, dzięki mapom, wykresom oraz tabelom.

Rozkład materiałów dydaktycznych

Podręcznik Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe obejmuje tematykę:

  • zmian politycznych na mapie świata z definicją państwa, państwowości, różnic w powierzchni czy podstawowych podziałów
  • osadnictwo na świecie i kryterium jego podziału, charakterystyka osadnictwa wiejskiego oraz miejskiego, różnice oraz funkcje poszczególnych jednostek terytorialnych,
  • gospodarka globalna i czynnik związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym poszczególnych państw oraz grup ludności. Związane z tym pojęcia odnoszą się również do znaczenia poszczególnych gałęzi gospodarki oraz rolnictwa i jego upraw,
  • znaczenie hodowli, gospodarki morskiej oraz leśnictwa dla rozwoju ekonomicznego oraz zachowania równowagi w środowisku,
  • ewolucja przemysłowa i rozwój technologii na świecie jako wskaźnik rozwoju i postępu społecznego na przestrzeni lat,
  • energetyka i komunikacja na świecie,
  • podstawowe pojęcia związane z turystyką światową.
Szkoła zdjęcie utworzone przez diana.grytsku - pl.freepik.com